14 nordiske forskere mottar ERC Starting Grants

07.04.2008
14 forskere fra Norden er tildelt Starting Independent Researcher Grant (Starting Grant) fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). "Vi er stolte over de nordiske kandidatene som er tilkjent støtte i den harde internasjonale konkurransen", kommenterer Vetenskapsrådets generaldirektør Pär Omling.
 14 nordiske forskere mottar ERC Starting Grants
Konurransen om de utlyste midlene var meget hard ettersom ERC mottok over 9000 søknader til fristen 25. april 2007. Til sammen vil 201 europeiske forskere få finansiering over det opprinnelige utlysningsbudsjettet.

Budsjettøkning
På bakgrunn av det enorme behovet arbeides det også med å skaffe til veie tilleggsfinansiering. 229 prosjekter er tatt inn på en såkalt ”reserveliste” og vil få finansiering i prioritert rekkefølge så langt tilleggs-budsjettet rekker. Nordiske søkere står bak 19 av disse prosjektene. ERC regner med at omkring 300 søkere vil få støtte.

De nordiske mottakerne
Av de 14 nordiske forskerne som er garantert finansiering, kommer syv fra svenske verts-institusjoner, fem er finske, mens Norge og Danmark er vertskap for én Starting Grant-mottaker hver.

– Vi regner faktsik med at hele 11 svenske søkere vil få Starting Grant i siste instans, sier ERC National Contact Point ved Vinnova, Gunnar Sandberg.

Vetenskapsrådets generaldirektør Pär Omling sier i en kommentar til NordForsk at : "Svensk grunnforskning er sterk, liksom i Norden forøvrig. Vi er stolte over de nordiske kandidatene som er tilkjent støtte i så hard internasjonal konkurranse."

De nordiske søkerne som er garantert ERC-finansiering er:

Fra Sverige
Martin Olof Bergö - Sahlgrenska Center for Cardiovascular and Metabolic Disease, Göteborg universitet
Henrik Ehrsson - Institutionen för Klinisk Neurovetenskap (CNS), Karolinska Institutet
Johan Elf - Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala Universitet
Fredrik Kahl - TeknFak/ Matematik, Lund Universitet
Erik Lindahl - Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms Universitet
David Strömberg - Institutet för internationell ekonomi, Stockholms Universitet
Jonas Tallberg - Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet

Fra Finland
Akseli Eetu Hemminki - (Viral therapy in cancer treatment) University of Helsinki
Johanna Ivaska - (Cell Adhesion and Cancer) Turku Centre for Biotechnology
Taneli Kukkonen - (Subjectivity and Selfhood in the Arabic and Latin Traditions ) University of Jyväskylä
Kalle Tapio Lokki - (Telecommunication Software and Multimedia Laboratory) Helsinki University of Technology
Otso Ovaskainen - (Mathematical Biology) University of Helsinki

Fra Danmark
Liv Hornekær - Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

Fra Norge
Stefan Leutgeb - Senter for hukommelsesbiologi, NTNU


Last ned den fullstendige listen over forskere som har fått støtte her.

ERCs hjemmeside

Les også: “ERC Starting Grants: nasjonale bidrag til ytterligere finansiering” (2008-04-03)

(Sist oppdatert: 20080407)
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her