18 ansökningar till spetsforskningprogram

23.05.2002
Ansökningstiden för Samnordiska programmet för spetsforskningsenheter har löpt ut. Programmets sekretariat vid Finlands Akademi fick 18 ansökningar inom den utsatta tiden. I juni väljer en bedömningspanel högst 10 enheter som går vidare och som kommer att besökas av experter under september.
Ansökningstiden för Samnordiska programmet för spetsforskningsenheter har löpt ut. Programmets sekretariat vid Finlands Akademi fick 18 ansökningar inom den utsatta tiden. I juni väljer en bedömningspanel högst 10 enheter som går vidare och som kommer att besökas av experter under september.

Beslutet om de tre eller fyra enheter som finansieras fattas i oktober 2002. Största delen av kandidaterna består av omfattande nätverk.

Det samnordiska programmet för spetsforskningsenheter är inriktat på grundforskning i globala förändringar: atmosfäriska processer, oceaniska processer och ekosystemens processer inom klimatförändringen. Det samnordiska programmet för spetsforskningsenheter startades av de nordiska forskningsråden inom naturvetenskap, miljövetenskaper och teknik i samarbete med Nordiska ministerrådet. Syftet med programmet är att höja den nordiska forskningens vetenskapliga nivå och att göra den nordiska forskningen internationellt synligare. Programmet genomförs åren 2002–2007, och dess årliga finansiering uppgår till ca 1,35 milj. euro.

Läs mer på Finlands Akademis hemsida.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her