Klima i endring:- Vi må forstå hvordan folk forstår

14.07.2012
– Å kommunisere hvilke utfordringer klimaendringene byr på, bør sees som en interaktiv prosess, ikke som enveis overføring av informasjon.
Klima i endring:- Vi  må forstå hvordan folk forstår

 

Førsteamanuensis Anne Gammelgaard Jensen og professor Michael Goodsite fra Århus Universitet holdt et innlegg på Euroscience Open Forum (ESOF) i Dublin, der begge understreket at forskere som jobber med klimaspørsmål bør fokusere på “hva betyr dette for meg”  når de snakker til publikum generelt.

Oppfatter ikke alvoret i klimaendringene

Jensen har bakgrunn fra humanistiske fag og kommunikasjon. Hun har sett spesielt på hvordan informasjon om klimaendringer blir oppfattet, og hvordan informasjonen kan forbedres. På ESOF ble hun intervjuet av BBCs forskningsjournalist Quentin Cooper.

Folk flest ser spørsmål om klima og klimaendringer som noe fjernt – I tid og sted – og som lite relevant. Det er også mye skepsis til klimaforskere generelt. Videre er det en utfordring at saksområdet er så komplekst.

Interaktive visualiseringsløsninger kan bidra til holdningsendringer

– Hvordan kan vi oppnå deltakelse og toveis kommunikasjon, som igjen kan føre til holdningsendringer og adferdsendringer? spurte Quentin Cooper.

Jensen:  – I min forskning er jeg opptatt av å forstå hvordan folk forstår, slik at vi kan kommunisere på måter som blir oppfattet som relevante og interessante. Vi arbeider nå med å utvikle interaktive visualiseringsverktøy for huseiere, slik at de selv kan se effektene av fremtidige klimaendringer.  Hvordan vil disse interaktive funksjonene påvirke folks forståelse av klimaspørsmål? Det er et hovedspørsmål som vi ser på nå.

Prosjektet NordStar er et samarbeid mellom ni ulike institusjoner I Norden. Det er et femårig prosjekt som nå er inne i sitt andre år. Professor Michael Goodsite er prosjektdirektør. Les mer om prosjektet her.

(Text:  Dag Inge Danielsen      Photo:  Terje Heiestad)

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her