”En meget viktig beslutning”

26.06.2007
"Dette er en en meget viktig beslutning”, kommenterer NordForsk-direktør Liisa Hakamies-Blomqvist i etterkant av ministermøtets uttalelser 19. juni 2007. ”Jeg er glad for at de nordiske landene har ledere som innser forskningens strategiske betydning og våger å satse langsiktig”, sier direktøren.
 ”En meget viktig beslutning”

Innen sommeren 2008 skal Nordisk Ministerråd utrabeide et forslag til hvordan nordisk toppforskning skal styrkes og hvordan nettverkssamarbeidet mellom nordiske toppforskningsenheter og med aktører på innnovasjonsområdet skal forsterkes. Områder som skal prioriteres særlig høyt er: innovasjoner, klimaspørsmål, energi og miljø samt velferdsforskning og helse.

”Alle temaene som løftes frem, er områder hvor NordForsk allerede har aktiviteter gående. Men vi nordboere kunne få til mye mer sammen! Helse er for eksempel et område hvor Norden med sine aldrende, relativt velstående og teknologivennlige populasjoner og sin fremstående forskning kunne bli et globalt interessant eksperimentarium for innovasjoner innenfor servicesektoren”, kommenterer Hakamies-Blomqvist.

Ministermøtet har uttalt at FoU skal forsterkes på nordisk nivå gjennom økt koordinering av nasjonale programmer, samt gjennom et styrket samarbeid mellom de nasjonale forskningsfinansierende aktører i Norden. Liisa Hakamies Blomqvist er glad for at ministerne velger å fokusere så sterkt på forskning- og utdanningsområdet, og har konkrete ønsker for en fremtidig satsning på feltet: ”For NordForsks del håper jeg naturligvis at dette bidrar til avvikling av praktiske grensehindre for eksempel for samfinansierte forskningsinitiativer.”

De nordiske stasministerne besluttet å intensivere satsningen på det nordiske kunnskaps- og innovasjonsområdet da de møttes i Finland 18. og 19. juni. Også samarbeidet innen høyere utdanning skal forsterkes, og Norden skal løftes frem som en attraktiv region for forskning og utdanning.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her