”Ny” nordisk suksessoppskrift: Fra finsk til dansk velferdsmodell

16.04.2007
Siden 1990-tallet har det vært Finland og ”Den finske modellen” som har vært bestemmende for hva som regnes som effektiv forsknings- og innovasjonspolitikk i Norden. Dette har plassert Norge og Danmark i skyggen av sine nordiske søstre. Men nå er noe i ferd med å skje – i Danmark.
Den finske modellen
Den såkalte ”finske modellen” for økonomisk vekst og suksess i kunnskapssamfunnet har lenge vært den gjeldende forklaringsmodellen for den nordiske velferdssuksessen. Finland og Sverige har scoret høyere enn Norge, Danmark og Island på de fleste sentrale indikatorer for vekst i økonomi, innovasjon og forskning.

Dansk-norsk industristruktur
Mens finsk og svensk industristruktur kan karakteriseres som preget av høyteknologisk virksomhet, større bedrifter og eksport innenfor høyteknologisk industri; ligger både Danmark og Norge godt under EU-gjennomsnittet på hightech-eksport og er dominert av små og mellomstore bedrifter med spesialisering innen for produkter med lav FoU-intensitet. Danmark står sterkt i lavteknologiske bransjer som matvarer, møbler, tekstiler og leker.

Dansk stjerneskudd
På de seneste målingene for økonomisk vekst, konkurranseevne og forskning har Danmark imidlertid styrket sin posisjon markant; på enkelte rangeringer seiler Danmark forbi både Sverige og Finland. Danmark har også vist betydelig vekst i forhold til BNP-indikatoren i en periode, selv om det fortsatt er et stykke igjen til EUs 2010 mål som sier at 3 % av BNP skal gå til forskning. Det er særlig vekst i privat FoU som løfter Danmark frem her.

Den nye modellen: en teknologisk ”low road” til kunnskapsøkonomien
Danske policy-dokumenter legger, i større grad enn de finske, vekt på den sosiale dimensjonen ved økonomisk vekst og teknologisk utvikling; solidaritet og sosial trygghet. Den fremstår slik som et tydelig og bevisst alternativ til den amerikanske modellen, hvor vekst innebærer økte sosiale forskjeller. Den danske økonomi- og innovasjonsveksten utvikler seg langs en teknologisk ”low road”, kjennetegnet ved små og mellomstore lavteknologiske bedrifter hvor innovasjon foregår gradvis etter learning-by-doing prinsippet, drevet frem av praktiske behov og gjennom stor grad av interaksjon. Denne modellen står i sterk kontrast til den finske modellen, som utgjør en utpreget teknolgisk ”high road”.

Danmark i en mer førende rolle som standard for en alternativ nordisk modell, kaster også nytt lys over særtrekk ved Norsk økonomi, innovasjon og forskning. Den danske modellen, med basis i dansk industristruktur og anvisninger for en teknologisk ”low road” til vekst, kan bedre forklare den såkalte ”Norske gåten”: vedvarende økonomisk vekst tross lave scores på indikatorer for forskning og innovasjon.


(Kilde: Egil Kallerud ”Norden som forsknings- og innovasjonspolitisk foregangsregion – med fokus på Danmark og Norge”, NIFU STEP)

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her