24 søknader til utlysning om fellesnordiske registre

24 søknader til utlysning om fellesnordiske registre

19.02.2015
18. februar utløp søknadsfristen til den tredje utlysningen i Nordisk program for helse og velferd. Utlysningen om fellesnordiske registre mottok 24 søknader.

Målsettingen med utlysningen er å etablere forskningsinfrastrukturer basert på nordiske registre for sosioøkonomiske og helsemessige data og på den måten gjøre det lettere å forske på samfunnsutfordringer på tvers av landegrensene.

De felles nordiske registrene som etableres skal brukes for å svare på nye forskningsspørsmål som adresserer store samfunnsmessige utfordringer knyttet til helse og velferd, og dermed gi grunnlag for framtidige politiske insentiver og intervensjoner.

Det totale budsjettet for utlysningen er på 30 millioner NOK, og det maksimale beløpet som hvert enkelt prosjekt kan motta er 10 millioner NOK. Finansiering blir gitt for en periode på ett til tre år.

Arbeidet med å vurdere de innkomne søknadene vil bli satt i gang om kort tid. 

Mer informasjon om det nordiske programmet for helse og velferd. 

Tekst: Tor Martin Nilsen

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her