240 milliarder NOK til FoU i Norden

02.04.2007
Tre av de fem nordiske landene har nådd EUs 2010 målsetting om at 3 % av BNP skal gå til FoU virksomhet. Norge har langt igjen til målet, Danmark er nærmere, men er i ferd med å senke tempoet i følge den nordiske FoU-statistikken for 2005, publisert av NIFU STEP.
FoU-statistikken for Norden 2005 viser at de totale utgiftene til FoU i Norden dette året beløp seg til 240 milliarder NOK. Sverige stod for 46 % av disse, Finland for 23 %, Danmark for 18 % og Norges og Islands andel var henholdsvis 12 % og 1 %.

Island hadde imidlertid den største veksten i FoU-innsats sammenliknet med 2003 statistikken, med en økning på 23 %. Sverige kunne knapt vise til noen økning overhodet, mens Finland hadde en økning på 9,5 %, Norge 8,5 % og Danmark 5 % (foreløpige tall).

De skandinaviske landene brukte en mindre andel av BNP på FoU i 2005 enn i 2003, mens Island og Finland holdt seg på 2003-nivå.

Målt i forhold til folketall var Norges FoU-innsats i 2005 lav sammenliknet med de andre nordiske landene: 6 400 NOK per innbygger. De tilsvarende tallene for de andre landene er: for Sverige 12 100 NOK, for Finland 10 400 NOK, for Island 10 000 NOK og for Danmark 8 000 NOK.

Last ned den nordiske FoU-statistikken for 2003 og 2005 her.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her