240 milliarder NOK til FoU i Norden

02.04.2007
Tre av de fem nordiske landene har nådd EUs 2010 målsetting om at 3 % av BNP skal gå til FoU virksomhet. Norge har langt igjen til målet, Danmark er nærmere, men er i ferd med å senke tempoet i følge den nordiske FoU-statistikken for 2005, publisert av NIFU STEP.
FoU-statistikken for Norden 2005 viser at de totale utgiftene til FoU i Norden dette året beløp seg til 240 milliarder NOK. Sverige stod for 46 % av disse, Finland for 23 %, Danmark for 18 % og Norges og Islands andel var henholdsvis 12 % og 1 %.

Island hadde imidlertid den største veksten i FoU-innsats sammenliknet med 2003 statistikken, med en økning på 23 %. Sverige kunne knapt vise til noen økning overhodet, mens Finland hadde en økning på 9,5 %, Norge 8,5 % og Danmark 5 % (foreløpige tall).

De skandinaviske landene brukte en mindre andel av BNP på FoU i 2005 enn i 2003, mens Island og Finland holdt seg på 2003-nivå.

Målt i forhold til folketall var Norges FoU-innsats i 2005 lav sammenliknet med de andre nordiske landene: 6 400 NOK per innbygger. De tilsvarende tallene for de andre landene er: for Sverige 12 100 NOK, for Finland 10 400 NOK, for Island 10 000 NOK og for Danmark 8 000 NOK.

Last ned den nordiske FoU-statistikken for 2003 og 2005 her.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her