28 søknader mottatt for samarbeidsprosjekter innenfor samfunn, integritet og IKT-sikkerhet

28 søknader mottatt for samarbeidsprosjekter innenfor samfunn, integritet og IKT-sikkerhet

29.03.2016
Innen søknadsfristen 15. mars, mottok NordForsk 28 søknader for samarbeidsprosjekter innenfor Nordisk program om samfunnssikkerhet.

4.2 millioner euro skal deles mellom opptil fem prosjekter, som skal ha varighet på minst tre og høyst fire år.

NordForsk, the Economic and Social Research Council (ESRC) og the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) vil nå starte evalueringsprosessen av søknadene. De søknadene som møter de oppsatte kriteriene, vil bli evaluert av internasjonale eksperter.

NordForsks styre tar den formelle avgjørelsen om hvilke prosjekter som får støtte, tentativt i oktober 2016.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her