30 prosent kvinner

12.03.2004
Nye data fremskaffet på oppdrag fra NorFA viser at Norden ikke er best i klassen når man teller antall kvinnelige forskere.
Susanne Lehmann Sundnes, seniorrådgiver ved Norsk Institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU), har på oppdrag fra NorFA utarbeidet en tabell- og figursamling som viser hvordan kvinner er representert blant forskerpersonalet i de nordiske landene. Materialet viser blant annet at 30 prosent av det totale forskerpersonalet i Norden er kvinner.

- Temaet "women and science" er blitt viet mye oppmerksomhet på EU-nivå de siste årene. Bekymring for den betydelige sløsing med menneskelige ressurser og institusjonelle diskriminering som hindrer kvinners vitenskapelige karriere, har ført til økt fokus på kvinners situasjon på dette viktige området, poengterer Lehmann Sundnes. - De nordiske landene anses å ha kommet langt når det gjelder likestilling mellom kjønnene, men dette kan ikke sies å gjenspeiles like klart for kvinners deltagelse i forskningen. I europeisk sammenheng ligger et samlet Norden omtrent på gjennomsnittet når det gjelder andel kvinner i den totale forskerpopulasjonen.

Tallene fra tabellsamlingen viser også at kvinner er ulikt representert innen de enkelte fagområdene. Nesten halvparten av forskerne innenfor medisin i Norden er kvinner, mens innen teknologi er kun en av fem kvinner. Kvinneandelen for doktorgrader i Norden ligger på over 40 prosent. Til tross for dette går det tregt for kvinnene å nå til topps i akademia. På professornivå er det for et samlet Norden kun 14 prosent kvinner, viser dataene.

Gå til tabellsamlingen
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her