30 søknader til første fase av utlysning om bioøkonomi

18.03.2016
16. mars utløp søknadsfristen for den første fasen av utlysningen innenfor Nordisk program om bioøkonomi - "Advancing the bioeconomy transition in the Nordic region". Utlysningen mottok 30 søknader.

Programmet planlegger å finansiere tre Nordic Centres of Excellence innenfor et budsjett på 90 millioner NOK. Nordisk program om bioøkonomi har som mål å skape ny kunnskap om hvordan vi kan stimulere og utvikle overgangen til et samfunn basert på bioøkonomi i de nordiske landene.

Arbeidet med å vurdere de innkomne søknadsskissene vil bli satt i gang om kort tid. Utlysningstekst for fase to av utlysningen, samt informasjon om hvilke søkere som inviteres videre, vil bli offentliggjort i midten av juni. 

Les mer om Nordisk program for bioøkonomi

Tekst: Marianne Aastebøl Minge og Tor Martin Nilsen

Foto:Benjamin Suomela / Norden.org

Nyhetsbrev
Facebook