33 nya NordForsk-nätverk

09.10.2008
Ansökningsfristen för NordForsks nätverk var den 4. april 2008. Det kom totalt över 100 ansökningar inom den utsatta fristen. Ansökningarna evaluerades av expertpaneler.
 33 nya NordForsk-nätverk
Totalt beviljades 28 forskarnätverk, 12 forskarnätverk inom naturvetenskap/medicin/teknik och 12 inom humaniora och samhällsvetenskaperna. Därtill skall fyra tvärvetenskapliga forskarnätverk få NordForsk-medel. Utöver dessa forskarnätverk beviljades det medel för två stycken Nätverk av nationella forskarskolor och tre stycken Nätverk av nationella Centres of Excellence. Nätverken startar med ett kick-off möte den 15-16. oktober i Oslo.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her