33 nya NordForsk-nätverk

09.10.2008
Ansökningsfristen för NordForsks nätverk var den 4. april 2008. Det kom totalt över 100 ansökningar inom den utsatta fristen. Ansökningarna evaluerades av expertpaneler.
Totalt beviljades 28 forskarnätverk, 12 forskarnätverk inom naturvetenskap/medicin/teknik och 12 inom humaniora och samhällsvetenskaperna. Därtill skall fyra tvärvetenskapliga forskarnätverk få NordForsk-medel. Utöver dessa forskarnätverk beviljades det medel för två stycken Nätverk av nationella forskarskolor och tre stycken Nätverk av nationella Centres of Excellence. Nätverken startar med ett kick-off möte den 15-16. oktober i Oslo.
Nyhetsbrev
Facebook