37 nye forskernettverk

20.09.2010
NordForsk gir støtte til 37 nye forskernettverk som starter sitt arbeid høsten 2010. Disse er valgt ut på grunnlag av en ekspertevaluering av totalt 99 søknader som ble mottatt innen søknadsfristen i mars 2010.
 37 nye forskernettverk
Nettverkene som er bevilget støtte fordeler seg mellom matematisk-naturvitenskapelige og tekniske fag (18 nettverk), tverrfaglig (2 nettverk), og humaniora og samfunnsfag (17 nettverk). Nettverkene starter med et kick-off møte i regi av NordForsk i Oslo 14.-15. oktober.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her