38 millioner til persontilpasset barnekreftbehandling

38 millioner til persontilpasset barnekreftbehandling

16.05.2018
NordForsk, Kreftforeningen og Norges forskningsråd har gått sammen om en utlysning innen persontilpasset kreftbehandling for barn. Nordic Clinical Trial Projects on Paediatric Cancer Treatment har et budsjett på 38 millioner norske kroner og søknadsfrist er 3. oktober 2018.

I Norden får flere hundre barn og unge kreft hvert år, og ny kunnskap er derfor en viktig forutsetning for å videreutvikle et godt behandlingstilbud. I tillegg til økt overlevelse er det et mål at kreftrammede barn skal leve et langt og godt liv etter endt behandling.

Persontilpasset behandling blir stadig viktigere i de nordiske landene. Det innebærer at hver enkelt pasient i større grad får behandling tilpasset sine individuelle biologiske karakteristikker – alle med samme kreftsykdom skal ikke nødvendigvis behandles likt, men biologiske forhold avgjør hvilken medisin som gis.

Når behandlingen blir mer persontilpasset, blir pasientgruppene mindre. Som følge av små pasientgrupper vil det enkelte nordiske land ofte ha et for lite pasientgrunnlag til å kunne gjennomføre nasjonale studier. Derfor er det viktig å samarbeide på tvers av landegrenser.

Utlysningen vil inngå som en aktivitet under Nordic Trial Alliance i NordForsks program for helse og velferd, har en ramme på 38 millioner kroner, og man kan søke om opptil 10 millioner NOK per prosjekt.

Søknadsfrist for utlysningen er 3. oktober 2018 13.00 (CET).

Les hele utlysningsteksten

Om Nordic Trial Alliance                                                                                                 

Les mer om Nordisk program for helse og velferd 

For mer informasjon om Nordic Clinical Trial Projects on Paediatric Cancer:

Maria Nilsson, spesialrådgiver

E-post: maria.nilsson@nordforsk.org

Telefon: +47 99 38 02 64                                                                                                                                                                         

Marianne Aastebøl Minge, seniorrådgiver

E-post: marianne.minge@nordforsk.org

Telefon: +47 936 02 527

Tekst: Tor Martin Nilsen 

Bilde: Yadid Levy /Norden.org

Maria Nilsson - Spesialrådgiver, Leder for Helse- og velferdsprogrammet
Kontaktperson Maria Nilsson
Spesialrådgiver, Leder for Helse- og velferdsprogrammet
Work +47 993 80 264
Marianne Aastebøl Minge - Leder for operativ virksomhet
Kontaktperson Marianne Aastebøl Minge
Leder for operativ virksomhet
Work +47 936 02 527
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her