39 nye forskernettverk og 20 nye forskerkurs

12.10.2011
NordForsk gir støtte til 39 nye forskernettverk som starter sitt arbeid høsten 2011. Disse er valgt ut på grunnlag av en ekspertevaluering av totalt 118 søknader. I tillegg blir 20 nye forskerkurs med NordForsk-støtte arrangert innen utgangen av 2012.
39 nye forskernettverk og 20 nye forskerkurs

Nettverkene som er bevilget støtte fordeler seg mellom matematisk-naturvitenskapelige og tekniske fag (17) og humaniora og samfunnsfag (22). Nettverkene starter med et kick-off møte i regi av NordForsk i Oslo 17.-18. november.

Av kursene er 9 kurs innenfor matematisk-naturvitenskapelige og tekniske fag, 9 kurs innenfor humaniora og samfunnsfag og 2 kurs tverrfaglige.

Her er de nye nettverkene:

 

Her er de nye kursene:

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her