60 millioner til kjønnsforskning i Sverige

28.11.2006
Svenske Vetenskapsrådets Centres of Excellence-satsning på kjønnsforskning har resultert i tre nye sentre som får 20 millioner SEK hver. Universitetene i Uppsala, Umeå og Linköping ble vinnerne.
Det viktigste kriteriet for å få støtte har vært gruppenes mulighet til å bli internasjonalt ledende. Den internasjonale bedømningsgruppen var imponert over det de leste, og besluttet å gi støtte til følgende tre miljøer:

Nature/Culture Boundaries and Transgressive Encounters,
Margaretha Fahlgren, Uppsala Centre for Gender Research.

Challenging gender - a research programme at Umeå advanced gender studies,
Britta Lundgren, Umeå universitet.

Gendering EXcellence - GEXcel: towards a European Centre of Excellence in transnational and transdisciplinary studies of changing gender relations intersectionalities and embodiment,
Nina Lykke, Linköpings universitet.

Totalt ti søknader ble sendt inn, fra til sammen seks universiteter.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her