67 millioner til syv prosjekter innen registerbasert forskning

67 millioner til syv prosjekter innen registerbasert forskning

13.03.2017
NordForsks styre har besluttet å finansiere syv prosjekter innen registerbasert forskning. De 48 søknadene som kom inn ble vurdert av internasjonale eksperter og de utvalgte prosjektene mottar totalt 67 millioner norske kroner. Dette var den fjerde utlysningen innenfor NordForsks Nordisk program for helse og velferd.

Utlysningen etterspurte forskningsprosjekter som tar for seg samfunnsutfordringer og benytter registerdata fra ulike datakilder, for eksempel samfunnsøkonomiske data og helsedata. Et mål med utlysningen var å sette søkelyset på eksisterende hindringer og flaskehalser (tekniske, organisatoriske, juridiske, etiske) som hemmer nordisk forskning som baserer seg på registerdata.

De syv prosjektene som mottar totalt 67 millioner NOK er:

- CP-North: Living Life with Cerebral Palsy in the Nordic Countries, prosjektleder: Professor Gunnar Hägglund, Universitet i Lund

- Welfare state life courses: Social inequalities in the co-evolution of employment, health and critical life events (WELLIFE). Prosjektleder Dr. Kjetil van der Wel, Høgskolen i Oslo og Akershus.

- Scandinavian multi-registry study of antiepileptic drug teratogenicity: the SCANA study. Prosjektleder: Professor Nils Erik Gilhus, Universitetet i Bergen.

- Nordic studies on occupational and traffic noise in relation to disease (NordSOUND). Prosjektleder: Professor Mette Sørensen, Center for Kræftforskning.

- A multidisciplinary research approach on obstructive airway diseases: socio-economical and life course perspectives. Prosjektleder: Professor Eva Rönmark, Universitetet i Umeå.

- Childhood morbidity and potential non-specific effects of the childhood vaccination programmes in the Nordic countries. Prosjektleder: Professor Christine Stabell Benn, Statens Serum Institut

- Nordic Pregnancy Drug Safety Studies (NorPreSS). Prosjektleder: Professor Kari Furu, Folkehelseinstituttet

Om Nordisk program for helse og velferd

Det nordiske programmet for helse og velferd er et samarbeid mellom Finlands Akademi, Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom (Danmark), Islands forskningssenter Rannís, Norges forskningsråd, Vetenskapsrådet (Sverige), Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och velfärd (FORTE) (Sverige) og NordForsk. Programmet løper fra 2014 til 2018.

Les mer om programmet

Det tas forbehold for feil og justeringer. Kun avgjørelser kommunisert direkte til søkerne per e-post skal ses på som formell bekreftelse på tildeling av midler. Alle søkere vil motta et formelt svar på sin søknad i løpet av mars måned. 

Tekst: Tor Martin Nilsen

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her