7 millioner euro til matforskning i Finland

21.03.2006
Finlands Akademi lanserer et nytt forskningsprogram om næring, mat og helse kalt ELVIRA. -En av målsetningene til programmet er å etablere nye tverrfaglige nettverk mellom og innenfor forskningsinstitusjonene, sier programkoordinator Sirpa Nuotio.
-I tillegg vil vi med programmet forsterke kunnskapsoverføring og samarbeid mellom forskningen, næringslivet og forvaltningen, forsetter Sirpa Nuotio fra Finlands Akademi. Kunnskapen som kommer ut av programmet vil få noe å si både for samfunnet og økonomien i tillegg til det åpenbare vitenskapelige resultatet.

Finlands Akademi har satt av 7 millioner euro til ELVITA, og ytterligere finansiering går gjennom Tekes og det finske Jord- och skogsbrukministeriet. Forskere kan nå søke om prosjektfinansiering innen programmet, som skal gå til 2010.

Les mer hos Finlands Akademi.
Nyhetsbrev
Facebook