7 millioner euro til matforskning i Finland

21.03.2006
Finlands Akademi lanserer et nytt forskningsprogram om næring, mat og helse kalt ELVIRA. -En av målsetningene til programmet er å etablere nye tverrfaglige nettverk mellom og innenfor forskningsinstitusjonene, sier programkoordinator Sirpa Nuotio.
-I tillegg vil vi med programmet forsterke kunnskapsoverføring og samarbeid mellom forskningen, næringslivet og forvaltningen, forsetter Sirpa Nuotio fra Finlands Akademi. Kunnskapen som kommer ut av programmet vil få noe å si både for samfunnet og økonomien i tillegg til det åpenbare vitenskapelige resultatet.

Finlands Akademi har satt av 7 millioner euro til ELVITA, og ytterligere finansiering går gjennom Tekes og det finske Jord- och skogsbrukministeriet. Forskere kan nå søke om prosjektfinansiering innen programmet, som skal gå til 2010.

Les mer hos Finlands Akademi.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev
Facebook