Å krysse grenser

Å krysse grenser

04.04.2014
Hvordan har forskermobilitet utviklet seg de siste årene? Hvilke faktorer motiverer til mobilitet, og hva står i veien? Dette er sentrale spørsmål i NordForsks siste Policy Paper: Crossing Borders – Obstacles and incentives to researcher mobility.

Den nye rapporten består av to studier som begge bidrar til kunnskap om forskermobilitet i og utenfor Norden. Den første studien er policy-rettet, og beskriver trender og frekvens av mobilitet blant nordiske forskere i forhold til situasjonen i resten av Europa. Den andre studien er basert på intervjuer med nordiske forskere, med formål om å finne ut hvordan forskerne selv oppfatter mobilitet. Hva motiverer dem til å bevege seg rundt? Hva slags hindringer står i veien?

- Forskermobilitet er et av de viktigste spørsmålene når man vil oppnå nordisk merverdi i forskning, sier NordForsks direktør Gunnel Gustafsson. - Mitt håp er derfor at denne rapporten vil bli diskutert og brukt til å forbedre utviklingen av forskermobilitet.

Last ned eller bestill rapporten her!


Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her