Å krysse grenser

Å krysse grenser

04.04.2014
Hvordan har forskermobilitet utviklet seg de siste årene? Hvilke faktorer motiverer til mobilitet, og hva står i veien? Dette er sentrale spørsmål i NordForsks siste Policy Paper: Crossing Borders – Obstacles and incentives to researcher mobility.

Den nye rapporten består av to studier som begge bidrar til kunnskap om forskermobilitet i og utenfor Norden. Den første studien er policy-rettet, og beskriver trender og frekvens av mobilitet blant nordiske forskere i forhold til situasjonen i resten av Europa. Den andre studien er basert på intervjuer med nordiske forskere, med formål om å finne ut hvordan forskerne selv oppfatter mobilitet. Hva motiverer dem til å bevege seg rundt? Hva slags hindringer står i veien?

- Forskermobilitet er et av de viktigste spørsmålene når man vil oppnå nordisk merverdi i forskning, sier NordForsks direktør Gunnel Gustafsson. - Mitt håp er derfor at denne rapporten vil bli diskutert og brukt til å forbedre utviklingen av forskermobilitet.

Last ned eller bestill rapporten her!


Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her