Åbo Akademis rektor utreder nordiskt forskningsrum

07.02.2003
Åbo Akademis rektor Gustav Björkstrand ska leda arbetet med en vitbok om ett nordiskt forskningsrum på uppdrag från Nordiska ministerrådet och Ministerrådet för undervisning och forskning (MR-U).
Åbo Akademis rektor Gustav Björkstrand ska leda arbetet med en vitbok om ett nordiskt forskningsrum på uppdrag från Nordiska ministerrådet och Ministerrådet för undervisning och forskning (MR-U).

Vitboken ska dra upp riktlinjer för ett gemensamt nordiskt forskningsområde och Norden som en internationellt ledande forsknings- och näringsregion. Till sin hjälp har han en referensgrupp med experter från samtliga nordiska länder.

- Det är min egen övertygelse att det behövs en samarbetsstrategi för att ge Norden en ledande position i världen inom forskning, och vårt välstånd är beroende av att vi klarar oss internationellt, säger Björkstrand till Åbo Akademis Meddelanden.

I EU:s sjätte ramprogram för forskning är en av de centrala idéerna utvecklandet av ett European Research Area (ERA.) I de nordiska länderna skulle man efter samma modell kunna skapa ett eget integrerat forskningsrum, kallat NRA, där nationella medel används nordiskt, t.ex. till forskarskolor. Utredningsuppdraget skall vara redovisat i slutet av november i år.

Se vidare i Meddelanden
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her