Akademisk arbeidsløshet i Finland

05.12.2005
Finske universiteter og høyskoler utdanner stadig flere doktorander, men det er ikke relevante jobber til alle. Hvert år kommer hele 1400 nye doktorer ut på arbeidsmarkedet.
Finske Forskarforbundet sier at flesteparten av de nyutdannede doktorene må regne med å lete etter arbeid utenfor akademia. Det er nemlig bare 40 prosent som får jobb i akademisk forskning. Det private næringslivet tar 15 prosent av de nye doktorene, og den finske staten, Finlands Akademi og Tekes er i samtaler med næringslivet for å forbedre utvekslingen mellom virksomheter og universitetene.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her