Akademisk misnøye med dansk globaliseringsråd

26.02.2007
Innspill fra de 26 medlemmene av det danske globaliseringsrådet ble redigert bort i konsensusrapporten som ble forelagt Folketinget. - Ingen av våre forutsetninger ble konkret utmyntet i globaliseringsrådet, sier Henrik Prebensen fra Magisterforeningen.
- Vi er fortørnet over at det på forhånd ble laget noe som lignet en håndfestning mellom statsministeren og representantene. Det var en tom gest, for absolutt ingen av våre forutsetninger ble konkret utmyntet i globaliseringsrådet, sier professor Henrik Prebensen fra den danske Magisterforeningen til det norske bladet Forskerforum.

– Det er fryktelig viktig at folk forstår at det er regjeringen som bestemmer hva de vil bruke av det som blir diskutert – det er deres dagsorden – så får vi menige medlemmer komme med råd, uttalte økonomiprofessor Nina Smith til Forskerforum i 2006.

Rådet var virksomt i perioden 2005-2006, og medlemmene representerte forskningssektoren, fagforeninger, næringslivets organisasjoner og større selskaper. Før møtene fikk rådsmedlemmene er ferdig dagsorden fra statsministerens kontor, og innlederne måtte presentere innholdet for statsministerens embedsverk før møtene. I sluttrapporten Fremgang, fornyelse og tryghed fra april 2006 foreslås det blant annet å konkurranseutsette mer av de offentlige universitetsbevilgningene, å integrere sektorforskning og universiteter og å doble antallet PhD-studenter.

Forhandlingene i Folketinget førte til et forlik om ‘globaliseringspuljen‘ på 21 milliarder DKK til globalisering frem mot 2012, inkludert 1 milliard ekstra til forskning i 2007.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her