Akutt behov for infrastruktur i Danmark

09.01.2006
Det Strategiske Forskningsråd i Danmark har foretatt en kartlegging av forskernes behov for infrastruktur. Rapporten viser at de danske forskerne trenger apparatur, samlinger, databaser og biblioteker for 300 millioner DKK her og nå.
Rapporten, som er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Det Strategiske Forskningsråd, viser at det akutte behovet for oppgradering av infrastruktur er 300 millioner DKK, men at det også er nødvendig med langsiktig investering over de kommende 10 år. Denne satsningen anslås til 2 milliarder DKK. Dessuten skriver arbeidsgruppen at det er behov for økende bidrag til internasjonal forskningsinfrastruktur i samme periode.

Arbeidsgruppen har bestått av Forskningsdirektør Sine Larsen, leder (medlem av DSFs styre), klinikksjef Liselotte Højgaard, direktør Jørgen Kjems og forskningssjef Niels Ploug.

Les hele rapporten her.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her