Alexander Stubb ny nordisk samarbetsminister för Finland

22.06.2011
Efter långa regeringsförhandlingar i Finland har man nu kommit till ett resultat. Alexander Stubb kommer att agera Europa- och utrikeshandelsminister, men också ny nordisk samarbetsminister. ”Mina portföljer passar utmärkt ihop och stöder varandra. Det är med stor entusiasm jag tar tag i de nya uppgifterna”, kommenterar Stubb.
Alexander Stubb ny nordisk samarbetsminister för Finland

Alexander Stubb. Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

Alexander Stubb, medlem av Samlingspartiet, har sedan april 2008 varit utrikesminister i Finland och ledamot i Europaparlamentet innan det. Stubb, som nu utnämnts till Europa- och utrikeshandelsminister samt nordisk samarbetsminister uttalar sig idag om sin nya roll som nordisk samarbetsminister:

- Som utrikesminister har jag inom det nordiska samarbetet främst arbetat med utrikes- och säkerhetsfrågor. Nu breddas perspektivet.

I förhandlingsresultatet om den nya regeringens program kan man läsa att regeringen ämnar arbeta aktivt för att stärka det nordiska samarbetet.

Inom gränshindersarbetet vill regeringen särskilt uppmärksamma den enskilda medborgarens problem, som kan uppstå gällande exempelvis pensions- och socialpolitiska frågor. Stubb berättar att de nordiska samarbetsministrarna ska diskutera gränshindersarbetet under sitt kommande möte i Vasa i september.

Försvars-, forsknings- och innovationspolitik samt klimat- och konsumentfrågor är också naturliga nordiska samarbetsfrågor, som borde utvecklas starkt, enligt programmet.

Finland är ordförandeland för Nordiska ministerrådet i år. I programmet lyfts tre fokusområden fram: hantering av klimatförändringarna, förankring av det nordiska globaliseringsinitiativet och aktivitet på gräsrotsnivå som grunden i det nordiska samarbetet. Målet är att de nordiska länderna ska få en ännu synligare roll som en stark och enad klimatpåverkare.

Les mer på norden.org

Text: Sara Djupsund, norden.org

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her