Gode historier om nordisk forskningssamarbeid

Gode historier om nordisk forskningssamarbeid

29.10.2013
I de mange prosjektene som NordForsk støtter, arbeider nordiske forskere på tvers av landegrenser for å finne løsninger på felles problemer. I årets nye NordForsk magasin kan du bli kjent med flere av menneskene bak forskningen, og lære mer om hvordan de jobber.

Den nordlige del av verden

- I Norden bor vi alle i Arktis, mener geolog og president for UArctic Lars Kullerud. Dette kan være et tankekors når vi hører klimaforsker Torben R. Christensen, leder for Toppforskningsinitiativets NCoE DEFROST fortelle at den globale oppvarmingen går mye raskere enn forventet. Disse endringene kan føre til nye sykdommer, mer allergi og forurenset vann i den arktiske regionen, ifølge Birgitta Evengård, professor i infeksjonssykdommer. - Vi vet ikke nok om hva som foregår i Arktis, og det haster med å finne ut av det.

Høye ambisjonerBohlin og Enestam

Avtroppende og påtroppende direktører for Nordisk råd, Jan-Erik Enestam og Britt Bohlin, har høye ambisjoner for nordisk forskning i årene framover. - Vi bør ikke være fornøyd før en forskergruppe fra Norden har fått en Nobelpris! mener Enestam.

NordForsks Nordic Centres of Excellence (NCoE) er store samarbeidsprosjekter mellom en rekke forskere i ulike land. Hva vil det si å lede et så stort samarbeidsprosjekt? Det kan prosjektleder for NCoE Justice through education in the Nordic countries, Gunilla Holm, fortelle mer om. Hennes jobb består i å koordinere 56 forskere fra åtte ulike land.

Kreftforsker Cecilie Kyrø fikk fart på karrieren gjennom sitt arbeid i NCoE Nordic Health - Wholegrain Food. Nå har forskerteamet utvidet prosjektet og tar del i en av verdens største befolkningsundersøkelser. Dette, og fire andre sentre som startet i 2007 er nå i ferd med å bli evaluert. Hvilke forskningsresultater har kommet fram? Hvor godt har denne samarbeidsmodellen fungert?

Dagfinn HøybråtenKunnskap tilgjengelig for alle

All denne kunnskapen som produseres i det nordiske samarbeidet skal være tilgjengelig for alle. Det mener generalsekretær i Nordisk ministerråd, Dagfinn Høybråten. Gjennom utviklingen av en Open Access-database er ambisjonen å gjøre kunnskap tilgjengelig og nyttig for andre, slik at politikerne kan ta sine beslutninger på et stadig bedre grunnlag.Morten Østergaard

Danmarks kunnskapsminister Morten Østergaards ambisjon er å bygge bro mellom forskning og samfunn. Han ser stolt fram mot Københavns verskap av den store forskningskonferansen ESOF i juni 2014.

 

Dette og mye mer kan du lese mer om i NordForsks nye magasin. Les magasinet her eller bestill en kopi!

 

Hovedfoto: Peter Schmidt Mikkelsen
Foto i saken: Kim Wendt

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her