Ambitiöst förslag om nordisk toppforskning

17.04.2008
De nordiska statsministrarna beslöt på ett möte i Finland i juni 2007 att intensifiera satsningen på ett starkt nordiskt kunskaps- och innovations-område. De bad Nordiska ministerrådet utarbeta ett förslag för de nordiska samarbetsministrarna. Styrgruppen för toppforskningsinitiativet har nu överlämnat sitt ambitiösa förslag till ett nordiskt toppforskningsprogram inom energi, klimat och miljö till Nordiska ministerrådets general-sekreterare Halldór Ásgrímsson.
 Ambitiöst förslag om nordisk toppforskning
Förslaget fokuserar på relevanta problem och lösningsmodeller i anslutning till klimatförändringarna. Programmet omfattar såväl klimatforskning och -politik som innovation och systemlösningar på energiområdet.

NordForsk har innehaft sekretariatsfunktionen för gruppen i nära samarbete med Nordisk Innovationscenter och Nordisk Energiforskning.

Målet är att främja nordisk toppforskning i nära samarbete med näringslivet. De nordiska statsministrarna möttes igen i början av april i Riksgränsen i norra Sverige och flera av statsministrarna talade varmt för en starkare prioritering av forskningssamarbete.

Halldór Ásgrímsson säger efter de nordiska statsministrarnas möte i Riksgränsen i Sverige:

– De nordiska länderna är eniga om att använda sin forsknings- och innovationsförmåga samt konkurrenskraft för att möta de globala utmaningarna. Diskussionerna kring det framlagda toppforskningsförslaget var lovande och det blev väl mottaget – det utgör en styrka för det framtida arbetet. Förslaget kommer nu att dryftas närmare av de nordiska politikerna och ämbetsmännen. Det är ambitiöst, men forskning är dyrt. Ifall Norden i samband med Klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 beslutar att satsa ännu kraftigare på klimat- och miljöforskning kommer det att vara en stark signal.


Styrgruppens ordförande Lena Gustafsson, vice generaldirektör på VINNOVA i Sverige, uttalar sig om förslaget:

– På grund av de nordiska ländernas geografiska läge delar våra länder klimatförhållanden. De ger speciella utmaningar men också möjligheter för ökad kunskap om och gemensamma innovativa lösningar för de klimatförändringar vi nu upplever. Lösningar av detta slag kräver omfattande satsningar på forskning och innovation.

Professor Peter Lund från Tekniska högskolan i Helsingfors i Finland har varit projektledare:

– Förslaget är ett starkt nordiskt toppforsknings- och innovationsprogram inom energi, klimat och miljö.

Förslaget har nu skickats till olika nordiska ministerråd och institutioner som ska komma med sina utlåtanden om det senast den 5 maj. Därefter framlägger styrgruppen eventuellt ett justerat förslag inför de nordiska samarbetsministrarnas möte den 12–13 juni 2008.

(www.norden.org)
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her