Anbudskonkurranse for evaluering av forskningsprogrammet Education for Tomorrow

Anbudskonkurranse for evaluering av forskningsprogrammet Education for Tomorrow

19.12.2018
NordForsk bestiller evaluering av første fase av det nordiske forskningsprogrammet Education for Tomorrow.

Formålet er å gi innsikt i hvordan de finansierte prosjektene under forskningsprogrammet Education for Tomorrow har bidratt til å utvikle forskningsfeltet i Norden og få innspill til utviklingen av eventuelle kommende nordiske forskningsinnsatser på området. Evalueringen skal vurdere hvordan forskningsprosjektene har bidratt til å oppfylle programmets målsetninger om å styrke den nordiske posisjonen i utdannelsesforskning, bidra til utviklingen av en kunnskapsbasert politikk i de nordiske landene og formidle forskningsresultater til et bredt spekter av interessenter.

Svarfristen er 29. januar 2019 kl. 14:00.

Se kunngjøringen på Doffin

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her