Anbudskonkurranse for evaluering av forskningsprogrammet Education for Tomorrow

Foto: Charlotta Järf

Anbudskonkurranse for evaluering av forskningsprogrammet Education for Tomorrow

23.10.2018 utløpt
NordForsk bestiller evaluering av første fase av det nordiske forskningsprogrammet Education for Tomorrow.

Formålet er å gi innsikt i hvordan de finansierte prosjektene har bidratt til å utvikle forskningsfeltet i Norden og få innspill til utviklingen av eventuelle kommende nordiske forskningsinnsatser på området. Evalueringen skal vurdere hvordan forskningsprosjektene har bidratt til å oppfylle programmets målsetninger om å styrke den nordiske posisjonen i utdannelsesforskning, bidra til utviklingen av en kunnskapsbasert politikk i de nordiske landene og formidle forskningsresultater til et bredt spekter av interessenter.

Svarfristen er 26. november 14:00 CET 2018.

Se kunngjøringen på Doffin

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her