Anbudskonkurranse for evaluering av forskningsprogrammet Education for Tomorrow

Foto: Charlotta Järf

Anbudskonkurranse for evaluering av forskningsprogrammet Education for Tomorrow

23.10.2018 utløpt
NordForsk bestiller evaluering av første fase av det nordiske forskningsprogrammet Education for Tomorrow.

Formålet er å gi innsikt i hvordan de finansierte prosjektene har bidratt til å utvikle forskningsfeltet i Norden og få innspill til utviklingen av eventuelle kommende nordiske forskningsinnsatser på området. Evalueringen skal vurdere hvordan forskningsprosjektene har bidratt til å oppfylle programmets målsetninger om å styrke den nordiske posisjonen i utdannelsesforskning, bidra til utviklingen av en kunnskapsbasert politikk i de nordiske landene og formidle forskningsresultater til et bredt spekter av interessenter.

Svarfristen er 26. november 14:00 CET 2018.

Se kunngjøringen på Doffin

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her