Anbudsutlysning for følgeevaluering av Toppforskningsinitiativet

04.03.2010
Det nordiske Toppforskningsinitiativet innenfor klima, miljø og energi igangsetter en følgeevaluering som skal bidra til å utvikle og justere programmets strategier, organisering og operative virksomhet. Målsetningen er dels å bidra aktivt til en best mulig gjennomføring av programmet, dels å fremskaffe kunnskap som kan anvendes til å forbedre lignende framtidige programsatsinger. Prosjektperioden for følgeevalueringen er mai 2010-mars 2014.
 Anbudsutlysning for følgeevaluering av Toppforskningsinitiativet
Frist for anbud er 7. april.

Anbudsutlysningen er publisert på Doffin og TED.toppforskningsinitiativet.org
Nyhetsbrev
Facebook