Anbudsutlysning for følgeevaluering av Toppforskningsinitiativet

04.03.2010
Det nordiske Toppforskningsinitiativet innenfor klima, miljø og energi igangsetter en følgeevaluering som skal bidra til å utvikle og justere programmets strategier, organisering og operative virksomhet. Målsetningen er dels å bidra aktivt til en best mulig gjennomføring av programmet, dels å fremskaffe kunnskap som kan anvendes til å forbedre lignende framtidige programsatsinger. Prosjektperioden for følgeevalueringen er mai 2010-mars 2014.
Frist for anbud er 7. april.

Anbudsutlysningen er publisert på Doffin og TED.toppforskningsinitiativet.org
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev
Facebook