Anbudsutlysning for følgeevaluering av Toppforskningsinitiativet

04.03.2010
Det nordiske Toppforskningsinitiativet innenfor klima, miljø og energi igangsetter en følgeevaluering som skal bidra til å utvikle og justere programmets strategier, organisering og operative virksomhet. Målsetningen er dels å bidra aktivt til en best mulig gjennomføring av programmet, dels å fremskaffe kunnskap som kan anvendes til å forbedre lignende framtidige programsatsinger. Prosjektperioden for følgeevalueringen er mai 2010-mars 2014.
 Anbudsutlysning for følgeevaluering av Toppforskningsinitiativet
Frist for anbud er 7. april.

Anbudsutlysningen er publisert på Doffin og TED.toppforskningsinitiativet.org
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her