Anders Örn ny rektor i NorFA

19.01.2004
Etter forslag fra NorFAs styre har Nordisk Ministerråds Embetsmannskomité for utdanning (EK-U) besluttet å ansette professor Anders Örn fra Karolinska institutet som ny rektor ved NorFA for en periode på ett år med oppstart 1. februar 2004.
Anders Örn er professor i immunologi ved Karolinska Institutet i Sverige, hvor han har vært ansatt siden 1982, først som forsker, som dosent fra 1986, og som professor fra 2001. Doktorgraden tok han ved Uppsala universitet i 1981 på temaet Natural Killer cells. Örn har blant annet forsket i Pasadena och New York, USA og hatt samarbeide med Latinamerikanske universiteter om veiledning av doktorgradsstudenter.

I tillegg har Örn vært ansvarlig for en rekke kurser for doktorgradsstudenter og var generalsekretær for den internasionale immunologikongressen i Stockholm, 2001. Örn har også vært president for Nordic Society for Immunology siden 2000. Hans forskning har, i tillegg til Karolinska Inistitutet, vært støttet bl a av Cancerfonden, Sida/SAREC, Astra Zeneca, Medicinska forskningsrådet og Vetenskapsrådet.

Anders Örn etterfølger Hans Gudmundsson, som etter fire år i NorFA gikk til stillingen som direktør for Rannis i Island.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her