Anders Örn ny rektor i NorFA

19.01.2004
Etter forslag fra NorFAs styre har Nordisk Ministerråds Embetsmannskomité for utdanning (EK-U) besluttet å ansette professor Anders Örn fra Karolinska institutet som ny rektor ved NorFA for en periode på ett år med oppstart 1. februar 2004.
Anders Örn er professor i immunologi ved Karolinska Institutet i Sverige, hvor han har vært ansatt siden 1982, først som forsker, som dosent fra 1986, og som professor fra 2001. Doktorgraden tok han ved Uppsala universitet i 1981 på temaet Natural Killer cells. Örn har blant annet forsket i Pasadena och New York, USA og hatt samarbeide med Latinamerikanske universiteter om veiledning av doktorgradsstudenter.

I tillegg har Örn vært ansvarlig for en rekke kurser for doktorgradsstudenter og var generalsekretær for den internasionale immunologikongressen i Stockholm, 2001. Örn har også vært president for Nordic Society for Immunology siden 2000. Hans forskning har, i tillegg til Karolinska Inistitutet, vært støttet bl a av Cancerfonden, Sida/SAREC, Astra Zeneca, Medicinska forskningsrådet og Vetenskapsrådet.

Anders Örn etterfølger Hans Gudmundsson, som etter fire år i NorFA gikk til stillingen som direktør for Rannis i Island.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her