Ändringar för NorFA i 2002

04.01.2002
NorFA har beslutat några ändringar i verksamheten inför år 2002.
NorFA har beslutat om följande ändringar i verksamheten i 2002:
  • Forskarutbildningsmiljöer i Norden kan från och med år 2002 söka stöd för att knyta till sig en gästprofessor från Baltikum eller nordvästra Ryssland.
  • Det tvååriga pilotprojektet om lönesstipendier till postdoktorer avslutas. Inga sådana stipendier utlyses i 2002.
  • Från och med år 2002 sammanförs mobilitets- och kursstipendier till en mobilitetsordning som riktar sig till forskarstuderande och unga forskare för vistelse i ett annat land.
  • Kvartalsvisa ansökningsfrister införes för mobilitetsstipendier, förprojekt och planeringsmöten (1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december).
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her