Ändringar för NorFA i 2002

04.01.2002
NorFA har beslutat några ändringar i verksamheten inför år 2002.
NorFA har beslutat om följande ändringar i verksamheten i 2002:
  • Forskarutbildningsmiljöer i Norden kan från och med år 2002 söka stöd för att knyta till sig en gästprofessor från Baltikum eller nordvästra Ryssland.
  • Det tvååriga pilotprojektet om lönesstipendier till postdoktorer avslutas. Inga sådana stipendier utlyses i 2002.
  • Från och med år 2002 sammanförs mobilitets- och kursstipendier till en mobilitetsordning som riktar sig till forskarstuderande och unga forskare för vistelse i ett annat land.
  • Kvartalsvisa ansökningsfrister införes för mobilitetsstipendier, förprojekt och planeringsmöten (1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december).
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her