Anneli Pauli til Joint Research Centre

05.12.2006
Anneli Pauli, som er overdirektør for forskning i Finlands Akademi, har blitt utnevnt til viseadministrerende direktør for EU-kommisjonens Joint Research Centre i Brussel.
Joint Research Centre (JRC) er underlagt EU-kommisjonen i Brussel. JRC omfatter syv forskningsinstitutter innen forskjellige områder, som er plassert i Belgia, Tyskland, Italia, Nederland og Spania. Totalt er 2000 mennesker ansatt i JRC, og det årlige budsjettet er på 300 millioner euro.

Anneli Pauli beskriver JRC som EU-kommisjonens sektorforskningsorgan. En av hovedoppgavene er å fremskaffe forskning som kan underlette beslutningsprosesser i samfunnet, som for eksempel i forbrukersaker, kjemikalie- og miljøforskning, og energiforskning.
- JRCs forskning er viktig i forhold til for eksempel den europeiske kjemikalielovgivningen REACH. Andre forskningsområder er nye forsøksmetoder som kan erstatte dyreforøk, og forskning på genetisk modifiserte organismer, sier Pauli.

Anneli Pauli begynner våren 2007. Hun vil bringe med seg finsk lederkultur og fremheve strategisk tenkning.
- Jeg vil også bringe videre Akademiets kultur for nettverksbygging og utstrakt samarbeid med andre aktører, sier hun.

Pauli har vært ved Finlands Akademi siden 1996. Hun er også nestleder i NordForsks styre.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her