Åpen utlysning: Citizen-Centric eGovernment Services

30.05.2011
VINNOVA, Det islandske senter for forskning RANNIS og Estlands Ministry for Economic Affairs and Communications åpner i samarbeid med NordForsk den andre utlysningen innenfor “Citizen-Centric eGovernment Services”.
Åpen utlysning: Citizen-Centric eGovernment Services

Offentlig administrasjon, bedrifter, forskningsinstitusjoner og NGO-er i Sverige, Island og Estland inviteres til å søke.

Hvert prosjekt må inneholde en representant fra hver av de ovennevnte landene. Bare representanter fra disse landene vil bli finansiert, men representanter fra alle europeiske land er velkomne til å delta i prosjektene.

Utlysningen er et resultat av det NordForsk-finansierte prosjektet NORIA-net Citizens’ Services 2008-2009.

Formålet med utlysningen er å utvikle en prototyp for nye nasjonale tjenester innenfor eGovernment, eller å bidra til en kraftig forbedring av eksisterende eTjenester basert på brukernes behov og deltakelse. Foreslått varighet av prosjektene er 12-36 måneder.

Vinnova fungerer som sekretariatet for programmet.

For mer informasjon om denne utlysningen, samt vilkår og betingelser for deltakelse, se vinnova.se!

Åpningsdato: 25. mai 2011
Søknadsfrist: 4. oktober 2011
Forventet startdato for prosjekter: 2. januar 2012

Kontaktpersoner

Sverige
Madeleine Siösteen Thiel, VINNOVA
madeleine.siosteen-thiel@VINNOVA.se
Tel: + 46 8 473 3142

Anna Bjurström, VINNOVA
Anna.bjurstrom@VINNOVA.se
Tel: + 46 8 4733089

Johan Lindberg, VINNOVA
Johan.lindberg@VINNOVA.se
Tel: + 46 8 473 6453

Annie Palm, VINNOVA, administrative support
Annie.palm@VINNOVA.se
Tel: + 46 8 4733037

Island
Margrét S. Björnsdottír, University of Iceland/RANNIS
Msb@hi.is
Tel: + 35 45254928

Estland
Katrin Hänni, Ministry of Economics and Communication, Estonia
Katrin.hanni@riso.ee
Tel: + 37 26397604

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her