Åpen utlysning: Citizen-Centric eGovernment Services

30.05.2011
VINNOVA, Det islandske senter for forskning RANNIS og Estlands Ministry for Economic Affairs and Communications åpner i samarbeid med NordForsk den andre utlysningen innenfor “Citizen-Centric eGovernment Services”.
Åpen utlysning: Citizen-Centric eGovernment Services

Offentlig administrasjon, bedrifter, forskningsinstitusjoner og NGO-er i Sverige, Island og Estland inviteres til å søke.

Hvert prosjekt må inneholde en representant fra hver av de ovennevnte landene. Bare representanter fra disse landene vil bli finansiert, men representanter fra alle europeiske land er velkomne til å delta i prosjektene.

Utlysningen er et resultat av det NordForsk-finansierte prosjektet NORIA-net Citizens’ Services 2008-2009.

Formålet med utlysningen er å utvikle en prototyp for nye nasjonale tjenester innenfor eGovernment, eller å bidra til en kraftig forbedring av eksisterende eTjenester basert på brukernes behov og deltakelse. Foreslått varighet av prosjektene er 12-36 måneder.

Vinnova fungerer som sekretariatet for programmet.

For mer informasjon om denne utlysningen, samt vilkår og betingelser for deltakelse, se vinnova.se!

Åpningsdato: 25. mai 2011
Søknadsfrist: 4. oktober 2011
Forventet startdato for prosjekter: 2. januar 2012

Kontaktpersoner

Sverige
Madeleine Siösteen Thiel, VINNOVA
madeleine.siosteen-thiel@VINNOVA.se
Tel: + 46 8 473 3142

Anna Bjurström, VINNOVA
Anna.bjurstrom@VINNOVA.se
Tel: + 46 8 4733089

Johan Lindberg, VINNOVA
Johan.lindberg@VINNOVA.se
Tel: + 46 8 473 6453

Annie Palm, VINNOVA, administrative support
Annie.palm@VINNOVA.se
Tel: + 46 8 4733037

Island
Margrét S. Björnsdottír, University of Iceland/RANNIS
Msb@hi.is
Tel: + 35 45254928

Estland
Katrin Hänni, Ministry of Economics and Communication, Estonia
Katrin.hanni@riso.ee
Tel: + 37 26397604

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her