Åpen utlysning: Citizen-Centric eGovernment Services

13.09.2010
VINNOVA, NordForsk, Det islandske senter for forskning RANNIS og Estlands Ministry for Economic Affairs and Communications åpner utlysning innenfor “Citizen-Centric eGovernment Services”.
Offentlig administrasjon, bedrifter, forskningsinstitusjoner og NGO-er i Sverige, Island og Estland inviteres til å søke.

Hvert prosjekt må inneholde en representant fra hver av de ovennevnte landene. Bare representanter fra disse landene vil bli finansiert, men representanter fra alle de nordiske og baltiske land er velkomne til å delta i prosjektene.

Utlysningen er et resultat av det NordForsk-finansierte prosjektet NORIA-net Citizens’ Services 2008-2009.

Formålet med utlysningen er å bidra til vellykkede nye samarbeidsmodeller, organisatoriske løsninger og digitaliserte tjenester innenfor eGovernment, med grunnlag i brukernes behov og deltakelse. Foreslått varighet av prosjektene er 6-12 måneder.

Vinnova fungerer som sekretariatet for programmet.

For mer informasjon om denne utlysningen, samt vilkår og betingelser for deltakelse, se vinnova.se!

Tidsplan

Åpningsdato: mandag 13. september 2010 kl. 15:00 CET
Søknadsfrist: tirsdag 19. oktober kl. 14:00 CET
Forventet startdato for prosjekter: mandag 3. januar 2011

Kontakter

Sverige
Madeleine Siösteen Thiel, VINNOVA
madeleine.siosteen-thiel@VINNOVA.se
Tel: + 46 8 473 3142

Anna Bjurström, VINNOVA
Anna.bjurstrom@VINNOVA.se
Tel: + 46 8 4733089

Johan Lindberg, VINNOVA
Johan.lindberg@VINNOVA.se
Tel: + 46 8 473 6453

Annie Palm, VINNOVA, administrative support
Annie.palm@VINNOVA.se
Tel: + 46 8 4733037

Island
Margrét S. Björnsdottír, University of Iceland/RANNIS
Msb@hi.is
Tel: + 35 45254928

Estland
Katrin Hänni, Ministry of Economics and Communication, Estonia
Katrin.hanni@riso.ee
Tel: + 37 26397604
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her