Åpnet islandsk institutt for bærekraftig utvikling

05.07.2006
Den islandske forskningsministeren Thorgerdur Gunnarsdottir foretok den offisielle åpningen av Islands Universitets institutt for bærekraftig utvikling. Hovedoppgaven for instituttet vil være tverrfaglig internasjonal forskning og undervisning.
Det er ventet at instituttet skal være samarbeidsorgan mellom forskningsmiljøer og myndigheter, institutter, foretak og privatpersoner. Det nye instituttet tar over oppgavene til University of Iceland Environmental Research Institute og Fisheries Research Institute. Fagområdene som faller inn under instituttets ansvarsområder inkluderer miljøvitenskap, biologi, økologi, ingeniørvitenskap, samfunnsvitenskap, jus, økonomi, etikk og helsevitenskap.

Les mer på Islands Universitet.
Nyhetsbrev
Facebook