Apokalypse nå?

Gudmund Hernes under Toppforskningsinitiativets årskonferanse, november 2011. Foto: T.Heiestad.

Apokalypse nå?

06.02.2012
– Tidligere trodde vi at jordkloden var robust og at vi kunne gjøre hva vi ville med den. I dag ser vi en stadig større forståelse for at verden er skjør og at vi står i fare for å gjøre ubotelig skade! Dette sier Gudmund Hernes i Toppforskningsinitiativets nye essay ”Hot Topic – Cold Climate, Climate Change and Attitude Change”.

Gudmund Hernes, forsker, professor i sosiologi og tidligere stadsråd i Norge, setter fram påstander og teser som grunnlag for debatt på dette feltet, og etter hvert politisk handling. – Det er viktig for meg å beskrive hvordan vi mennesker reagerer når det vi gjør med naturen slår tilbake på oss selv. Klimaforskerne, meteorologene og havforskerne har gitt oss veldig mye kunnskap. Men det er ikke tilstrekkelig, for kunnskap i seg selv er aldri grunnlag godt nok for å handle. I denne rapporten mobiliserer derfor Hernes mer av de samfunnsvitenskapelige disiplinene. - Først når vi forstår hvordan og hvorfor vi har reagert til nå, kan vi agere på en fornuftig måte, forklarer han.

Dramatiske vendepunkter

Rapporten presenterer syv epokegjørende begivenheter som har gitt de fleste av oss en forestilling om at verden er liten og sårbar. Blant disse er bombingen av Hiroshima, det første fotografiet av jordkloden tatt fra Apollo 8, og de globale klimaendringene. – Noen av hendelsene skjedde plutselig, mens andre foregår gradvis over tid. Det de har til felles er at de oppfattes som så dramatiske at vi er villige til å gi slipp på våre gamle oppfatninger. Og det skal mye til! Vi endrer ikke våre meninger uten at vi blir konfrontert med noe som nærmest er sjokkartet – og uten at våre venner og omgivelser også skifter mening.

Vi er selv midt i revolusjonen

Gudmund Hernes fremholder at vi i dag er midt oppe i et slikt stemningsskifte. – Men å ta inn over seg at mennesket endrer kloden og klimaet innebærer tiltak og kostnader, for oss som individer, for næringslivet, for politikerne, og for samfunnet. Hvor skal vi lagre CO2? Hvem skal betale for å redde regnskogen?

Slike beslutninger medfører investeringer. Dermed skapes politiske konflikter, og avgjørelsene utsettes. Men jo lengre vi venter, jo større blir de nødvendige omleggingene – og kostnadene.

Last ned eller bestill en kopi av rapporten her

Se video fra frokostseminar hos Fafo her

Tekst: Dag Inge Danielsen, bearbeidet for web av Lisa H. Ekli.
Foto: Terje Heiestad


Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her