Årets Nils Klim-pris tildeles Carina Keskitalo ved Umeå universitet

19.09.2007
Nils Klim-prisen tildeles yngre nordiske forskere under 35 år som har gitt fremragende bidrag til humanistisk, samfunnsvitenskapelig, juridisk og teologisk forskning, enten innenfor ett av disse fagområdene eller av tverrfaglig karakter. I år tildeles den førsteamanuensis Carina Keskitalo ved Umeå Universitet i Sverige.
 Årets Nils Klim-pris tildeles Carina Keskitalo ved Umeå universitet
Nils Klim-prisens fagkomités sier blant annet dette om begrunnelsen for tildeling:

"I sin PhD doktoravhandling Constructing ‘the Arctic‘: Discourses of International Region-Building, viser hun en dyp forståelse for særtrekk ved de arktiske områder, både i et historisk og i et nåtidsperspektiv."

"I sine senere arbeider, basert på dybdeintervjuer av lokale informanter, har hun utvidet og utdypet vår forståelse for miljøressursene i de europeiske arktiske strøk og med særlig blikk for den samlede regionale innvirkning av forhold som globalisering og klimaendringer, slik disse berører de lokale miljøer."

Den offisielle prisutdelingen for Nils Klim-prisen vil finne sted i Bergen den 26. november 2007.(www.forskning.no/ www.holbergprisen.no)
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her