Årets Nils Klim-pris tildeles Carina Keskitalo ved Umeå universitet

19.09.2007
Nils Klim-prisen tildeles yngre nordiske forskere under 35 år som har gitt fremragende bidrag til humanistisk, samfunnsvitenskapelig, juridisk og teologisk forskning, enten innenfor ett av disse fagområdene eller av tverrfaglig karakter. I år tildeles den førsteamanuensis Carina Keskitalo ved Umeå Universitet i Sverige.
 Årets Nils Klim-pris tildeles Carina Keskitalo ved Umeå universitet
Nils Klim-prisens fagkomités sier blant annet dette om begrunnelsen for tildeling:

"I sin PhD doktoravhandling Constructing ‘the Arctic‘: Discourses of International Region-Building, viser hun en dyp forståelse for særtrekk ved de arktiske områder, både i et historisk og i et nåtidsperspektiv."

"I sine senere arbeider, basert på dybdeintervjuer av lokale informanter, har hun utvidet og utdypet vår forståelse for miljøressursene i de europeiske arktiske strøk og med særlig blikk for den samlede regionale innvirkning av forhold som globalisering og klimaendringer, slik disse berører de lokale miljøer."

Den offisielle prisutdelingen for Nils Klim-prisen vil finne sted i Bergen den 26. november 2007.(www.forskning.no/ www.holbergprisen.no)
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her