Arktis - et testlaboratorium i virkeligheten

Arktis - et testlaboratorium i virkeligheten

11.07.2013
Myten sier at Arktis er et kaldt og lite gjestmildt område hvor isbjørnene lurer. Men faktum er at Arktis befolkes av 4 millioner mennesker, den økonomiske veksten er sterk og i tillegg står området for over 10% av den globale produksjonen av olje.

Klimaendringer i polarområdene skjer dobbelt så raskt om i resten av verden. I tillegg øker verdens interesse for de rike resursene i nord. - Omveltningene i nord fører til flere helseproblem - både medisinske og sosiale, sier Birgitta Evengård, professor i infeksjonssykdommer ved Umeå Universitet i Sverige.


Mange og kompliserte helseutfordringer

Arktis er en region full av ytterligheter, på miljø, på økonomi, men også når det gjelder befolkningens helse. Birgitta Evengård peker på flere helseproblem som allerede finns eller er i ferd med å oppstå i regionen. - Tilgang på rent vann og trygg mat kommer bli et problem, forteller hun. Forurenset mat og vann leder til infeksjoner hos befolkningen, som så må behandles med antibiotika. Hyppig bruk av antibiotika gjør at folk blir resistente. Når det kommer ut i næringskjeden kan blant annet fugler spre resistensen over store landområder.

WCSJ_21_Birgitta_Evengaard_200x200.jpg

Et annet stort problem Evengård ser er en økning av luftveissykdommer og allergi. Dette har å gjøre med at ny vegetasjon vokser fram der det tidligere har vært tundra eller islagt. Denne vegetasjonen vil spre enorme mengder pollen i luften som kommer påvirke menneskene i arktis. - Vi vil også oppleve at klimaendringene fører til at dyrearter, som for eksempel flått og ulike bakterier sprer seg til nye områder, mener Evengård. Dette innebærer også at sykdommer spres. - I tillegg sliter vi allerede med høye selvmordstall for urbefolkningene i arktis, sier professoren.


Issmeltingen betyr økt tilgjengelighetWCSJ_22_Joan_Nymand_Larsen_200x200.jpg

Klilmaendringene påvirker også den økonomiske utviklingen i Arktis. - Issmeltingen åpner opp for sjøveier og tilgangen til ressursene i nord blir lettere, sier Joan Nymand Larsen, seniorforsker Joan Nymand Larsen ved Stefansson Arctic Institute i Akureyri på Island. Vi vet lite om hvordan befolkningen i området vil påvirkes av den økte aktiviteten rundt de rike naturressursene, som olje gass, mineraler, skog og fisk.  Det handler også om menneskerettighetene til urbefokningen. De lever tett innpå naturen og er avhengige av den både som kultur- og livsgrunnlag. - De arktiske resursene kontrolleres utenfra, ikke av folket der, sier Nymand Larsen.


Mer forskning på Arktis

Arktis kan ses som et testlaboratorium i virkeligheten som gir oss indikasjoner på en utvikling som vil komme i resten av verden. Utfordringene står i kø i denne regionen og hvordan vi hanskes med disse vil ha globale konsekvenser. - Vi vet ikke nok om hva som skjer i Arktis og det haster med å få vite mer, sier professor Evengård. - Vi er nødt til å bygge opp en tverrvitenskapelig kompetanse som kan følge med i utviklingen. Det er en viktig oppgave for forskerne å ta fram korrekte fakta og presentere disse for beslutningstakerne, mener Evengård.

Nymand Larsen og Evengård var begge nylig invitert til å holde innlegg på et seminar i regi av NordForsk under World Conference for Science Journalists i Helsinki. På seminaret ble det nettopp fokusert på Arktis som et område vi bør studere for å få kunnskap om en utvikling som kan bli en realitet også i andre steder i verden.

Arktis-initiativ fra NordFoWCSJ_20_Riitta_Mustonen_200x200.jpgrsk

På seminaret informerte også Riitta Mustonen fra NordForsk om det planlagte initiativet kalt Responsible Development in the Arctic, som kommer med en utlysning av forskningsmilder i starten av 2014. - Jeg er meget glad for dette initiativet, spesielt i og med at forskningsprosjektet også skal omhandle helse, sier Birgitta Evengård.

 

 

 

Joan Nymand Larsen er seniorforsker ved Stefansson Arctic Institute som ligger i Akureyri, Iceland.
I tillegg er hun assisterende professor i økonomi ved Universitetet i Akureyri. Nymand Larsen forsker på blant annet arktisk økonomi og lokale samfunn i Nord. Hun er sterkt involvert i Nordisk Ministerråds arktiske samabeidsprogram. Nymand Larsen er utdannet fra Universitetet I København og har sin doktorgrad i økonomi fra University of Manitoba i Winnipeg i Canada. Hun er tidligere president i International Arctic Social Sciences Association, IASSA.


Birgitta Evengård er professor i infeksjonssykdommer ved Umeå Universitet i Sverige. Hun er den første kvinne med et professorat innen dette forskningsfeltet. Evengård har jobbet innen området infeksjonssykdom i mange år, blant annet flere år i Afrika. I tillegg har hun arbeidet med likestillingsspørsmål på landstingsnivå i Stockholm. Evengård har bakgrunn fra Karolinska Institutet både som professor, og det var også her hun studerte som medisinstudent. Evengård sitter også i en ekspertgruppe i Arktisk Råd.


Bildetekst:
Hovedbilde:
Fra venstre: Birgitta Evengård, professor ved Umeå Universitet, Joan Nymand Larsen, seniorforsker ved Stefansson Arctic Institute og Riitta Mustonen, assisterende direktør på NordForsk.
Bilde 1: Professor Birgitta Evengård forsker på helsespørsmål i Arktis.
Bilde 2: Joan Nymand Larsen har forsket mye på økonomiske aspekter i Arktis.
Bilde 3: Riitta Mustonen fra NordForsk, som er i ferd med å lansere et forskningsprogram om Arktis.

Tekst: Anne B. Heieraas Foto: Terje Heiestad


Les mer om utfordringene i Arktis
På Facebook kan du lese mer om NordForsks aktiviteter under World Conference for Science Journalists i Helsinki


Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her