Arktisk forskning og globalisering på agenden

31.10.2007
Arktisk forskning og globalisering var sentrale temaer da Nordens utdannings- og forskningsministere møttes til ministerrådsmøte i Oslo onsdag 31. oktober. NordForsk-rapporten ‘Climate Change and its Consequences in the Arctic‘ ble presentert.
 Arktisk forskning og globalisering på agenden
Forskning viktig i globaliseringsprosessen
Den finske undervisningsministeren, Sari Sarkomaa, åpnet møtet med å si at utdanning og forskning er viktige satsingsområder for å svare på globaliseringens utfordringer.

NordForsk-rapport om forskningsbehov i Arktis
Den norske ministeren for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, presenterte en ny forskningsrapport fra Nordforsk ‘Climate Change and its Consequences in the Arctic‘. Rapporten identifiserer 13 initiativer som trenger konkrete tiltak. Initiativene gjelder blant annet klimaendringenes påvirkning på økosystemet.

Grønlands representant, medlem av Landsstyret Tommy Marø, uttalte at han var tilfreds med rapporten. Han nevnte også at det arbeides med muligheten for å opprette et senter for klimaforskning på Grønland i 2009. Et slikt senter kan støtte en felles nordisk innsats på området.

(www.norden.org)
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her