Arne Flåøyen blir ny direktør for NordForsk

Foto: Kurt Gaasø

Arne Flåøyen blir ny direktør for NordForsk

15.09.2017
Arne Flåøyen har takket ja til stillingen som direktør i NordForsk og tiltrer 1. januar 2018.

Flåøyen legger bak seg 20 år i Veterinærinstituttet, hvor han er avdelingsdirektør for fiskehelse. Han er utdannet veterinær fra Norges veterinærhøgskole, og dr.scient. og dr.med.vet. I tillegg er han Master of management fra Handelshøyskolen BI. Flåøyen satt fra 2011 til 2015 i Norges forskningsråds divisjonsstyre for vitenskap. 

Flåøyen har også internasjonal erfaring fra sitt arbeid som Project Officer i Europakommisjonens generaldirektorat for forskning; området landbruk, mat og bioteknologi. I perioden 1998–2002 ledet han NOVA-universitetets (Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University) styringsgruppe for samarbeid med utviklingsland.

- Det ga meg muligheten til å bli kjent med mennesker, forskningsmiljøer og universiteter i hele Norden, sier Flåøyen.

- Jeg opplevde at gjennom samarbeid kan vi i Norden utgjøre en forskjell som går ut over det enkelte lands bidrag. Arbeidet i NOVA-universitetet tente et engasjement for Norden og det nordiske samarbeidet som jeg har beholdt og som jeg håper å utvikle videre i NordForsk.

- Jeg gleder meg til å jobbe med mennesker fra hele Norden, både innenfor NordForsk sekretariats vegger og i hele det distribuerte nordiske samarbeidet.

I NordForsk overtar Flåøyen direktørstolen etter Gunnel Gustafsson, som har ledet organisasjonen siden 2010 og fullfører sitt åremål i år.

 

Tekst: Eivind Sætre

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her