Arne Flåøyen blir ny direktør for NordForsk

Foto: Kurt Gaasø

Arne Flåøyen blir ny direktør for NordForsk

15.09.2017
Arne Flåøyen har takket ja til stillingen som direktør i NordForsk og tiltrer 1. januar 2018.

Flåøyen legger bak seg 20 år i Veterinærinstituttet, hvor han er avdelingsdirektør for fiskehelse. Han er utdannet veterinær fra Norges veterinærhøgskole, og dr.scient. og dr.med.vet. I tillegg er han Master of management fra Handelshøyskolen BI. Flåøyen satt fra 2011 til 2015 i Norges forskningsråds divisjonsstyre for vitenskap. 

Flåøyen har også internasjonal erfaring fra sitt arbeid som Project Officer i Europakommisjonens generaldirektorat for forskning; området landbruk, mat og bioteknologi. I perioden 1998–2002 ledet han NOVA-universitetets (Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University) styringsgruppe for samarbeid med utviklingsland.

- Det ga meg muligheten til å bli kjent med mennesker, forskningsmiljøer og universiteter i hele Norden, sier Flåøyen.

- Jeg opplevde at gjennom samarbeid kan vi i Norden utgjøre en forskjell som går ut over det enkelte lands bidrag. Arbeidet i NOVA-universitetet tente et engasjement for Norden og det nordiske samarbeidet som jeg har beholdt og som jeg håper å utvikle videre i NordForsk.

- Jeg gleder meg til å jobbe med mennesker fra hele Norden, både innenfor NordForsk sekretariats vegger og i hele det distribuerte nordiske samarbeidet.

I NordForsk overtar Flåøyen direktørstolen etter Gunnel Gustafsson, som har ledet organisasjonen siden 2010 og fullfører sitt åremål i år.

 

Tekst: Eivind Sætre

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her