Arvid Hallén: Nasjonalt system mot uredelighet haster

24.01.2006
I kjølvannet av saken der en norsk kreftforsker tilsto å ha manipulert data uttaler Norges Forskningsråds direktør Arvid Hallén at forskning som grunnstein for beslutninger og teknologi er viktigere enn noensinne. Han etterlyser raskt etablering av utvalg mot uredelighet.
- Saken er svært alvorlig og vi må bare håpe at norsk forsknings renommé nasjonalt og i utlandet ikke svekkes. Det er viktig at man kommer helt til bunns i omfanget av den konkrete saken, understreker Hallén. Uttalelsen kommer etter at en norsk forsker for to uker siden innrømmet å ha manipulert grunnlagsdata for sin forskning om kreft og medikamentbruk.

Hallén mener saken forsterker behovet for raskt å etablere et nasjonalt system som permanent skal jobbe med uredelighetsproblematikk og forebygging av juks i forskningen.
- Forskning er viktigere enn noen gang og forskningsresultater er en grunnstein i så vel beslutninger som i teknologiutvikling og medisinsk behandling. Forskere og forskningsinstitusjoner har dermed et stort ansvar både for kvalitet på og tilliten til forskningen. Alle undersøkelser tyder på at fusk i forskning har et begrenset omfang, men det må arbeides permanent med disse spørsmålene, understreker direktøren.
- Derfor viser saken hvor viktig det er å opprette et nytt nasjonalt utvalg for redelighet i forskning, slik Forskningsrådet foreslo for flere år siden.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her