Arvid Hallén: Nasjonalt system mot uredelighet haster

24.01.2006
I kjølvannet av saken der en norsk kreftforsker tilsto å ha manipulert data uttaler Norges Forskningsråds direktør Arvid Hallén at forskning som grunnstein for beslutninger og teknologi er viktigere enn noensinne. Han etterlyser raskt etablering av utvalg mot uredelighet.
- Saken er svært alvorlig og vi må bare håpe at norsk forsknings renommé nasjonalt og i utlandet ikke svekkes. Det er viktig at man kommer helt til bunns i omfanget av den konkrete saken, understreker Hallén. Uttalelsen kommer etter at en norsk forsker for to uker siden innrømmet å ha manipulert grunnlagsdata for sin forskning om kreft og medikamentbruk.

Hallén mener saken forsterker behovet for raskt å etablere et nasjonalt system som permanent skal jobbe med uredelighetsproblematikk og forebygging av juks i forskningen.
- Forskning er viktigere enn noen gang og forskningsresultater er en grunnstein i så vel beslutninger som i teknologiutvikling og medisinsk behandling. Forskere og forskningsinstitusjoner har dermed et stort ansvar både for kvalitet på og tilliten til forskningen. Alle undersøkelser tyder på at fusk i forskning har et begrenset omfang, men det må arbeides permanent med disse spørsmålene, understreker direktøren.
- Derfor viser saken hvor viktig det er å opprette et nytt nasjonalt utvalg for redelighet i forskning, slik Forskningsrådet foreslo for flere år siden.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her