Asia NORIA-net presenterer forslag til nordisk-asiatisk samarbeid

11.03.2010
Det toårige prosjektet Asia NORIA-net presenterte funn og forslag fra sin nye rapport om nordisk-asiatisk samarbeid under et avslutningsseminar i Helsingfors 2. mars. Miljø og energi, samt biovitenskap og teknologi foreslås som fokuspunkter for framtidig samarbeid.
 Asia NORIA-net presenterer forslag til nordisk-asiatisk samarbeid
Asia NORIA-net (”Nordic-Asian research funding cooperation NORIA-net”) har som mål å identifisere behov og utvikle en modell for samlede finansieringsaktiviteter mellom de nordiske landene og asiatiske land, med fokus på Kina og India. I tråd med dette presenterte NORIA-nettet resultater fra rapporten ” Future prospects for Nordic-Asian cooperation” (Fremtidsutsikter for nordisk-asiatisk samarbeid) på sitt avslutningsseminar.

Undersøkelsene viser at samarbeidet om forskningsfinansiering mellom de nordiske landene og Kina og India fokuserer på biovitenskap og naturvitenskap. Andelen av forskningssamarbeid og forskermobilitet mellom Norden og Kina er forholdsmessig høy og fremdeles i vekst på mange områder, mens den i India er begrenset, men økende.

I følge analysene er det relative fraværet av politisk spenning det fremste styrkepunktet ved samarbeidet. Svakhetene ligger i mangelen på en felles profil for de nordiske landene mot India og Kina, samt i manglende ressurser og/eller finansiering.

NORIA-nettet foreslår å lansere et multilateralt forskningsprogram innenfor utvalgte temaer på definerte forskningsområder. Disse temaene bør velges på et politisk grunnlag, basert på partnernes styrkeområder. Miljø og energi, samt biovitenskap og teknologi foreslås som kjerneområder for framtidig samarbeid. Dette er områder som står høyt på prioriteringslisten både for de nordiske forskningsrådssystemene og for India og Kina. Ved å basere seg på samarbeidsprosjekter som allerede eksisterer mellom individuelle nordiske land og India og Kina, anser NORIA-nettet at ren og fornybar energi, jordskjelvforskning, miljøøkologi, folkehelse, samt klimaforskning- og teknologi er områder hvor man har gode muligheter for å lykkes.

Les mer om Asia NORIA-net og last ned rapporten “Future prospects for Nordic-Asian cooperation” her.


Tekst: Lisa H. Ekli
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her