Återigen är Norden unikt

Återigen är Norden unikt

07.09.2015
De nordiska länderna har återigen bevisat att man kan göra det omöjliga möjligt, menar Alicia Fjällhed i sitt examensarbete om Strategin för internationell profilering och positionering av Norden.

Hittills har forskningen, genom att studera både praktiska fall och teoretiska metoder, kommit fram till att gemensam profilering av regioner bestående av flera länder tycks omöjligt. Nationella särintressen sätter käppar i hjulen, och det blir för svårt att sätta gemensamma mål och formulera gemensamma budskap.

- Därför blev jag naturligtvis otroligt intresserad när jag hörde om det framgångsrika nordiska profileringsarbetet, säger Alicia Fjällhed, som nu tagit sin kandidatexamen i kommunikation.

Fjällheds studie ämnar undersöka det relativt outforskade området gällande platsvarumärkning av en region bestående av flera hela stater, här benämnt transnationellt platsvarumärke. Syftet är att fördjupa kunskaperna om transnationella platsvarumärken i synnerhet och platsvarumärkning i allmänhet genom en fallstudie, bestående av intervjuer och dokumentstudier, av ett
transnationellt platsvarumärke – Norden.

I det nordiska profileringsarbetet tas visserligen regionala likheter fram, och man har enats om centrala värderingar, som kan skapa en gemensam röst internationellt. Samtidigt lyfts nationella skillnader fram. De beskrivs som framgångsfaktorer. Just dessa skillnader kan till exempel initiera erfarenhetsutbyte i syfte att hitta nya och bättre och gemensamma lösningar. Här ses den nya och mer mångkulturella utvecklingen som en möjlighet.

Läs hela artikelen på norden.org

Text: norden.org 

Foto: Johannes Jansson/norden.org 

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her