Att skapa samband inom ett nytt forskningsområde

Att skapa samband inom ett nytt forskningsområde

12.04.2016
Nordic eScience Globalisation Initiative (NeGI) närmar sig sitt formella avslut efter fem år. Vi har pratat med ordföranden för programkommittén, professor Juni Palmgren, om programmets aktiviteter och ambitioner.

NeGI har på fem år satt igång tre initiativ inom e-vetenskap, som innefattar alltifrån forskarutbildning till stora Nordic Centres of Excellence. Vilka är ambitionerna bakom programmet?

’Tanken från första början var att skapa nordisk utveckling av nya e-metoder och sätta dessa i ett tydligt forskningssammanhang. Därför startades två Nordic Centres of Excellence (NCoE) inom klimat-miljöområdet och ett inom välfärd-hälsa. Dessa samlar många av de bästa forskarna på området. Dessutom initierades tre forskningsprojekt med fokus på utveckling av verktyg och metoder användbara inom de tre NCoEer. Slutligen har vi utlyst medel för universiteten att utveckla och hålla kurser,’ berättar Juni Palmgren.

Varför valde ni att fokusera på forskarutbildning?Professor Juni Palmgren

’Helt enkelt för att nordisk forskarutbildning ger en möjlighet till specialisering inom områden där det vetenskapliga underlaget och antalet studenter i varje enskilt land är relativt litet. Kurserna ska vara så riktade att de är intressanta och så generiska att det tillför ny kunskap och nytta. Här har Norden stora möjligheter och NeGI har antagit utmaningen’ säger Palmgren och fortsätter: ’De erfarna forskarna har inte alltid en blick för e-verktygens möjligheter så det gäller det att satsa på de yngre, så att forskningsområdena utvecklas.

NeGI närmar sig sitt slut – ser du något behov av att programmet fortsätter?

’Jag ser ett stort behov av att e-vetenskapsinitiativet fortsätter brett. Det var banbrytande för fem år sedan att forskningsråden i Sverige, Norge och Finland bidrog med en ”common pot” för e-vetenskap och till NeGI. Aktiviteten inom NordForsk bör fortsätta,’ menar professor Palmgren och fortsätter:

’Man bör finna former för att implementera Nordiska ministerrådets eScience Action Plan 2.0 som bland annat konstaterar att ”educational efforts are urgently needed”. Former för finansiering och ansvar behöver utvecklas. Jag hoppas att bland annat Högnivågruppen för forskningsinfrastruktur ger en tydlig rekommendation till NordForsks styrelse, så att NordForsk tillsammans med nordiska finansiärer för frågan framåt. En bra övergång efter NeGI är viktig!”.

E-vetenskap i Sverige har dragit nytta av att forskningsområdet blev prioriterat som strategiskt forskningsområde 2008 – det ledde till två e-vetenskapscenter, SERC och ESSENCE. Norge har länge haft ett eVITA program. I många andra länder upplever man att e-vetenskap och e-infrastruktur är samma sak, men i Norden har man en tydlig uppfattning om skillnaden.

Vad ser vi när vi om några år tittar tillbaka på NeGIs samlade program?

’Ett tydligare nordiskt sammanhang, framför allt genom de tre NCoEerna. Flera länder, universitet och institutioner är med. NIASC, NCoE för hälsorelaterad eVetenskap, har 16 partnerinstitutioner. Samverkan utvecklas, man lär av varandra och bejakar nordisk mobilitet. Det har väldigt stor betydelse för kompetensutvecklingen. Jag har sett många unga forskare växa genom det nordiska perspektivet. Jag hoppas verkligen att e-vetenskap och användningen av e-infrastruktur blir synliggjorda, i synnerhet inom områden som inte är så vana att utnyttja e-verktygens möjligheter, till exempel miljöforskning, medicin och samhällsvetenskap,’ avslutar professor Palmgren.

 

Tekst: Linn Hoff Jensen

Foto: NordForsk/Terje Heiestad

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her