Både menn og kvinner lykkes i Sverige

05.11.2001
Nye tall fra svenske Vetenskapsrådet viser at menn og kvinner har like stor fremgang i bevilgningsprosent i årene 2003 til 2005. Men på enkelte områder var det lettere for menn å lykkes.
I rapporten som Vetenskapsrådet har overlevert til Sveriges regjering, går det frem at bevilgningsgraden er ganske lik for kvinner og menn i samme aldersgruppe som forsker innen samme områder. Likevel er det tre områder som skiller seg negativt ut for kvinnenes del: Linnéstödet, postdoktorstipend for utenlandsopphold og innen det medisinske området.

– Det er vanskelig å avgjøre om disse forskjellene i fremgang for kvinner og menn bare kommer av forskjeller i vitenskapelig kvalitet eller om de også henger sammen med ubevisste vurderinger hos bedømmerne, sier Carl Jacobsson, sjef for Vetenskapsrådets analyseenhet.

- Det er viktig å huske at vi har gode likestillingstall for de fleste bidragsformene, kommenterer bitredende generaldirektør Gunnel Gustafsson.
- Vetenskapsrådet skal alltid støtte forskning av høyeste vitenskapelige kvalitet og fremme fornyelse i forskningen. Derfor har vi bestemt at om det er forskjeller i bevilgningsgraden mellom kvinner og menn, må de begrunnes skriftlig, sier hun.

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her