Både menn og kvinner lykkes i Sverige

05.11.2001
Nye tall fra svenske Vetenskapsrådet viser at menn og kvinner har like stor fremgang i bevilgningsprosent i årene 2003 til 2005. Men på enkelte områder var det lettere for menn å lykkes.
I rapporten som Vetenskapsrådet har overlevert til Sveriges regjering, går det frem at bevilgningsgraden er ganske lik for kvinner og menn i samme aldersgruppe som forsker innen samme områder. Likevel er det tre områder som skiller seg negativt ut for kvinnenes del: Linnéstödet, postdoktorstipend for utenlandsopphold og innen det medisinske området.

– Det er vanskelig å avgjøre om disse forskjellene i fremgang for kvinner og menn bare kommer av forskjeller i vitenskapelig kvalitet eller om de også henger sammen med ubevisste vurderinger hos bedømmerne, sier Carl Jacobsson, sjef for Vetenskapsrådets analyseenhet.

- Det er viktig å huske at vi har gode likestillingstall for de fleste bidragsformene, kommenterer bitredende generaldirektør Gunnel Gustafsson.
- Vetenskapsrådet skal alltid støtte forskning av høyeste vitenskapelige kvalitet og fremme fornyelse i forskningen. Derfor har vi bestemt at om det er forskjeller i bevilgningsgraden mellom kvinner og menn, må de begrunnes skriftlig, sier hun.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her