Bærekraftig transport og logistikk – felles nordisk utlysning av forskningsmidler

25.06.2009
“Sustainable Freight and Logistics in a Nordic Context” er et nytt forskningsprogram som fokuserer på de nordiske landenes felles utfordringer på transport- og logistikkområdet. Utlysningen er åpen for forskere og forskergrupper fra de deltakende landene Danmark, Finland, Norge og Sverige.
 Bærekraftig transport og logistikk – felles nordisk utlysning av forskningsmidler
Forskningsprogrammet er samfinansiert av Forsknings- og Innovationsstyrelsen i Danmark, Kommunikationsministeriet i Finland, Norges forskningsråd, VINNOVA i Sverige og NordForsk.

Prosjekter må inkludere samarbeidspartnere fra minimum tre nordiske land, og initiativene skal forsterke nasjonale aktiviteter gjennom nordisk samarbeid.

Tematiske områder
• Nye modeller og verktøy for ledelse som fremmer bærekraftig logistikk og felles nordiske metoder og fremgangsmåter
• Felles nordiske evalueringer og vurderinger innen miljøfeltet
• Visjoner for bærekraftig logistikk på foretaksnivå
• Logistikk innen humanitær bistand
• Andre relevante forskningstema innenfor området bærekraftig transport og logistikk

Finansiering
Utlysningen har et budsjett på opptil NOK 15,5 millioner kroner, som deles mellom 2-4 ulike initiativ. Programmet er samfinansiert av de fire landene og NordForsk. NordForsk er programsekretariat.

Les mer om programmet her

Søknadsfrist er 2. oktober 2009, og hele utlysningsteksten finner du her.


Tekst: Lisa H. Ekli
Foto: stock.xchng


Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her