Baltisk støtte til ESS Scandinavia

26.08.2008
Estland har som det fjerde landet, og det første i den baltiske regionen, signert en formell støtteerklæring for byggingen av forskningssenteret European Spallation Source i Lund. I april 2008 signerte Danmark en tilsvarende støtteerklæring, og ble dermed det første nordiske landet til å formalisere sin støtte til Sveriges ESS kandidatur.
 Baltisk støtte til ESS Scandinavia
– Fremtidsrettede regjeringer med sterk vilje til å bidra aktivt i planleggingen og aktivitetene fremover er en forutsetning for byggingen av internasjonale forskningsinfrastrukturer. Vi er derfor svært glade for Estlands støtte til ESS Scandinavia, sier direktør for ESS Scandinavia Colin Larlile.

Ni land støtter nå Sveriges kandidatur for å bli vertskap for ESS: de fem nordiske landene, de tre baltiske statene og Polen. Av disse har fire land formalisert støtteerklæringen: Sverige har sagt seg villig til å være vertskap og har signert formelle intensjonserklæringer med Polen, Danmark og Estland. Diskusjoner pågår med de øvrige landene for å få til motsvarende formalisering av dere støtte.

– En verdensledende forskningsinfrastruktur som ESS i Lund vil tjene hele Østersjøregionen gjennom nye forretningsmuligheter og økt innovasjon, påpeker Carlile.


Relaterte artikler:

Dansk støtte til svensk ESS-kandidatur
Beslutning om ESS-vertskap i desember

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her