Barentsforskning får eget institutt

03.01.2006
Om en måned åpner forskningsinstitusjonen Barentsinstituttet i Kirkenes i Norge. Dette Nordområdenes forskningsinstitutt kommer som følge av økende internasjonalt politisk fokus, store økonomiske interesser, press på miljø og dype sosiale skillelinjer på tvers av de nasjonale grensene.
Barentsinstituttet skal være en internasjonal forskningsinstitusjon i den nordligste delen av Europa, på grensen mellom øst og vest og i umiddelbar nærhet til de store naturressursene i Barentshavet.

Barentsinstituttet skal drive forskning innenfor hovedområder som er særlig aktuelle for Nordområdene. Øst-vestrelasjoner, grenseoverskridende aktiviteter og regionetablering, sentrum periferispørsmål, forretningsutvikling og ressursforvaltning.

Tre programmer skal settes i verk. Det skal forskes på petroleumsvirksomheten, infrastruktur og sosiale spørsmål i ett program. Et annet tar for seg region-bygging på politisk nivå og såkalt ‘borderology‘, læren om grenseoverskridende aktiviteter i alle sammenhenger. Mens det tredje fokuserer på grenseoverskridende handel og næringsutvikling. Alle de tre programmene henger nøye sammen og baserer seg på det regionale politiske samarbeidet som allerede er etablert øst-vest i Nordområdene.

Kilde: www.norden.org

Gå til Barentsinstituttets hjemmesider
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her